Poprawna pisownia

nieuzyskane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uzyskane

Niepoprawna pisownia