Poprawna pisownia

Natalii

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie słowo Natalii zapisujemy przez -ii na końcu. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wyrazy pochodzące z języków obcych, które w mianowniku kończą się na -ia, należy zapisywać w czasie odmiany przez -ii. Natalia jest imieniem, które pochodzi z łaciny. Dodatkowo, istnieje zasada, która informuje, że rzeczowniki, które kończą się na -ia, występujące po takich spółgłoskach jak: ch, d, g, k, r, l, t, w dopełniaczu i celowniku powinny mieć podwójne i na końcu.
Natalia to żeńskie imię, które wywodzi się od łacińskiego zwrotu dies natalis, który oznaczał dzień narodzin. Imię Natalia oznacza tą, która oczekuje ponownych narodzin w życiu po śmierci. Imię to stało się powszechne w Polsce w XIV wieku.

Przykłady poprawnej pisowni

Natalii nie spodobało się, kiedy kolega zaczął naśmiewać się z jej fryzury, dlatego obraziła się na niego.
W domu pani Natalii było pełno książek, nie tylko w języku polskim, ale także w hiszpańskim, francuskim i niemieckim.
Natalii nie ma w domu, jest gdzieś na podwórku, jak chcesz ją spotkać, to lepiej do niej zadzwoń, ma przy sobie telefon.


Niepoprawna pisownia

Natali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Natalji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Nataljii

Niepoprawna pisownia