Poprawna pisownia

nie działa

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie działa może zostać użyte w odniesieniu zarówno do przedmiotów, jak i istot żyjących, w tym ludzi. Oznacza ono, że dany przedmiot lub istota nie funkcjonuje poprawnie, nie pracuje bądź ma problemy ze zdrowiem. Można go używać również do podkreślenia, że dana osoba nie postępuje zgodnie z zasadami, które przyjęte są przez społeczność, kraj czy ugrupowanie ideologiczne lub religijne, w ramach którego żyje.
Nie działa należy zapisywać rozłącznie. Wyjaśnia to zasada ortograficzna języka polskiego, która mówi, że partykułę nie w połączeniu z czasownikami, które nie są utworzone od rzeczowników, zapisujemy zawsze rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kacper nie działa zgodnie z zasadami przyjętymi przez naszą społeczność, więc ktoś mu w końcu musi zwrócić uwagę.
Jego organizm nie działa poprawnie po tym wypadku, obawiam się, że nie dojdzie do pełni zdrowia.
Ten komputer nie działa już chyba od dwóch lat, zepsuł się i nikt go nie naprawił, więc jak chcesz, to go zabierz.


Niepoprawna pisownia

niedziała

Niepoprawna pisownia