Niepoprawna pisownia

mógł by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mógłby

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mógłby oznacza, że wskazany mężczyzna ma odpowiednie zdolności, umiejętności i wiedzę, aby zająć się określoną sprawą. Jest to także wyraz, który opisuje jego możliwości i chęci. Może odnosić się do życzenia, wyrażonego przez mówiącego, aby wskazany człowiek podjął się danego zadania. Opisuje również nadzieje, które związane są z konkretnymi sytuacjami, ale nie dotyczy wówczas czyichś bezpośrednich działań, a jedynie ogólne wydarzenie.
Wyraz mógłby należy zawsze zapisywać łącznie, ponieważ cząstka -by występuje w nim jako przyrostek, wyrażający przypuszczenie. Tego typu przyrostki zawsze muszą znajdować się razem z czasownikiem, którego dotyczą.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten wieczorek zapoznawczy mógłby się już skończyć, ponieważ jest według mnie bardzo długi i nudny.
Adrian mógłby się nieco pospieszyć z tym przyjazdem, bo inaczej będziemy jedli kolację o północy.
Według mnie Wiktor mógłby być bardziej uprzejmy i wyrozumiały dla innych, lepiej by się z nim pracowało.


Niepoprawna pisownia

mugłby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógby

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugby

Niepoprawna pisownia