Poprawna pisownia

nie dotrzymujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotrzymujesz

Niepoprawna pisownia