Niepoprawna pisownia

w cudzysłowiu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w cudzysłowie

Poprawna pisownia, znaczenie: w cudzysłowie zawsze piszemy z -e na końcu. Można to wyjaśnić dzięki deklinacji. Miejscownikiem w liczbie pojedynczej wyrazu cudzysłów jest bowiem cudzysłowie. Miejscownik odpowiada na pytania o kim? o czym?, dlatego jego poprawny zapis kończy się na -e, a nie na -u i brzmi o cudzysłowie.
Cudzysłowu używa się do oznaczenia początku i końca cytatu, a także do znaczeń niedosłownych. Jest on znakiem graficznym, który ma formę dwóch par przecinków: „ ”, albo rzadziej znaków << >> lub >> <<.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli pragniesz kogoś zacytować możesz to zrobić używając cudzysłowu.
W cudzysłowie zapisać możesz cytat, aforyzm albo przenośnię.
W cudzysłowie znajduje się zdanie, które będziemy dzisiaj omawiali.


Niepoprawna pisownia

w cudzymsłowiu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w cudzymsłowie

Niepoprawna pisownia