Zarówno wprawdzie, jak i w prawdzie są prawidłowo zapisane, jednakże ich wykorzystanie należy zawsze uwarunkować odpowiednim kontekstem. Przestudiuj nasze opracowanie, aby wybrać poprawną dla Twojego kontekstu formę.

Poprawna pisownia

w prawdzie

Poprawna pisownia, znaczenie: w prawdzie pisane rozdzielnie oznacza, że coś odbywa się zgodnie z prawdą; nie jest zakłamane; jest zgodne z przekazywanymi przez kogoś lub coś prawdami. Określenie to jest stosunkowo rzadko używane. Pisane jest rozdzielnie, gdyż jest wyrażeniem przyimkowym, w którym przyimek w poprzedza rzeczownika prawda. takie połączenia należy zawsze zapisywać oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Ona nigdy nie żyła w prawdzie, potrafiła okłamywać nie tylko bliskich, ale nawet samą siebie.
Babcia Darii odnalazła spokój w prawdzie, jaką przekazuje Pismo Święte, które codziennie czyta.
Dziadek Julki zawsze żył w prawdzie i tego samego uczy wnuczkę, dlatego dziewczynka rzadko kłamie.


Poprawna pisownia

wprawdzie

Poprawna pisownia, znaczenie: wprawdzie pisane łącznie oznacza pomimo lub mimo że. Używa się go wówczas, gdy ma podkreślić przeciwieństwo dwóch wydarzeń lub zobrazować, że mimo wystąpienia specyficznych warunków coś się nie wydarzyło lub zostało zrobione wbrew nim. W tym kontekście słowo to jest przysłówkiem lub partykułą, a zgodnie z zasadami języka polskiego należy je zawsze zapisywać w całości, bez rozdzielania na poszczególne składowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Wprawdzie nigdy nie byłem w Japonii, ale wiele wiem o tamtejszej kulturze, gdyż bardzo się nią interesuję.
Marysia wprawdzie nie lubi pomidorów, ale u babci zawsze zjada zupę pomidorową bez narzekania.
Wprawdzie Kacperek był w zeszłym roku w Gdyni, ale niewiele pamięta z tego wyjazdu.