Niepoprawna pisownia

w prawdzie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wprawdzie

Poprawna pisownia