Niepoprawna pisownia

gimnazjóm

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gimnazjum

Poprawna pisownia, znaczenie: gimnazjum to trzyletnia, ogólnokształcąca szkoła, która poprzedza liceum, technikum, bądź zawodówkę. Jego funkcjonowanie zostało zlikwidowane przez niedawną reformę szkolną.
Słowo gimnazjum zapisujemy przez literę u. Występuje także w języku łacińskim i niemieckim, gdzie zapisywane jest jako gymnasium. Najpewniej powstało wskutek przekształcenia greckiego gymnasion, które oznaczało miejsce, w którym odbywały się ćwiczenia fizyczne. W związku z tym, że jest to niemal kalka z języka łacińskiego bądź niemieckiego, wyraz ten należy zapisywać przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego rocznik był tym, który jako ostatni trafił do gimnazjum, młodsze dzieci miały już inny system nauczania.
Niedaleko jej domu znajdowało się gimnazjum, które po reformie szkolnictwa stało się szkołą podstawową.
Jego syn skończył gimnazjum, a potem poszedł do liceum profilowanego, gdzie zajmował się matematyką i fizyką.


Niepoprawna pisownia

gimnasjum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gimnazium

Niepoprawna pisownia