Niepoprawna pisownia

aótor

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autor

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ałtor

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałutor

Niepoprawna pisownia