Niepoprawna pisownia

nie straszna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niestraszna

Poprawna pisownia