Niepoprawna pisownia

wtym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

w tym

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenia w tym można wykorzystywać w wielu sytuacjach i kontekstach, ponieważ pozwala na podkreślenie, w jakim czasie lub miejscu znajduje się dana osoba, przedmiot lub rozgrywa sytuacja. Często odnosi się do czasu lub miejsca, który jest znany rozmówcom, łatwy do zlokalizowania czy wskazania.
W tym należy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, w którym znalazł się przyimek w, poprzedzający zaimek tym. Wyrażenia przyimkowe piszemy w polszczyźnie oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętam, że w tym szpitalu urodziła się moja młodsza siostra, ale nie wiem, gdzie ja przyszłam na świat.
W tym roku nie będziemy wyjeżdżać nad morze, ponieważ moja żona woli odwiedzić Pragę.
Adrian wielokrotnie słyszał, że w tym domu straszy, dlatego postanowił wybrać się do niego i to sprawdzić.