Poprawna pisownia

nie dorównacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedorównacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie doruwnacie

Niepoprawna pisownia