Poprawna pisownia

anarchia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo anarchia należy zapisywać przez ch. Jest to słowo zaczerpnięte ze starożytnej greki, w której zapisywane było jako ἀναρχία, a litera χ czytana jest w nim oraz zapisywana po polsku jako chi. Z tego względu wyraz posiada w swojej polskiej wersji właśnie ch. W starożytnej Grecji pojęcie to oznacza dosłownie bez władzy.
Anarchia to struktura polityczno-społeczna, w której nie ma żadnej narzuconej i usankcjonowanej władzy oraz nie obowiązują żadne, ustalone odgórnie prawa.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym kraju już od kilku lat panuje totalna anarchia, dlatego nie zamierzam do niego nigdy wracać.
Anarchia jest najgorszym ustrojem, jaki istnieje, bo każdy myśli, że wszystko mu w nim wolno.
Anarchia jest absolutnym zaprzeczeniem państwa prawa i pozwala obywatelom na wszystko.


Niepoprawna pisownia

anarhia

Niepoprawna pisownia