Poprawna pisownia

nadnaturalnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nad naturalnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

natnaturalnie

Niepoprawna pisownia