Poprawna pisownia

źródło

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz źródło w języku polskim ma kilka znaczeń. Podstawowe określa miejsce, z którego woda wypływa na powierzchnię ziemi. W przenośni to coś, co daje początek czegoś lub jest przyczyną uczuć, zachowań, chorób itp. Dokument, który jest podstawą do dalszych badań, też określa się jako źródło.
Ó w wyrazie źródło nie jest wymienne, ale tradycja nakazuje, by właśnie w ten sposób pisać ów rzeczownik rodzaju nijakiego, jakim jest słowo źródło.

Przykłady poprawnej pisowni

Źródło Wisły znajduje się w Beskidzie Śląskim, na terenie rezerwatu Barania Góra.
Źródło naszych niepowodzeń leży w twojej rozrzutności – wydajesz pieniądze na lewo i na prawo.
Czy ta książka stanowi źródło twoich przemyśleń?


Niepoprawna pisownia

źrudło

Niepoprawna pisownia