Poprawna pisownia

nie dokopało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedokopało

Niepoprawna pisownia