Niepoprawna pisownia

nastempnej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

następnej

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz następnej pochodzi od następny i odnosi się do kolejnego przedmiotu rodzaju żeńskiego lub kolejnej osoby płci żeńskiej.
Przymiotnik następnej należy zapisywać przez ę. Samogłoska ta występuje w nim ze względu na istnienie pokrewnego słowa nastąpi, w którym następuje wymiana ę na ą, decydująca o pisowni. Zgodnie z zasadami, o ile wymiana taka jest możliwa, zawsze powinniśmy używać ę, a nie em.

Przykłady poprawnej pisowni

W następnej odsłonie serialu poznamy bliżej losy młodej dżokejki i jej ulubionego wierzchowca.
Niestety nie mam następnej książki z tej serii, a bardzo chciałabym ją przeczytać w tym tygodniu.
W następnej chwili spojrzał na nią z niedowierzaniem, mając nadzieję, że wyjaśni mu całą sytuację.