Poprawna pisownia

nie do zniesienia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie dozniesienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo zniesienia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedozniesienia

Niepoprawna pisownia