Niepoprawna pisownia

od puścili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odpuścili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otpuścili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

odpóścili

Niepoprawna pisownia