Poprawna pisownia

w ogóle

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie przyimkowe, czyli połączenie przyimka (tutaj: w) z inną częścią mowy, w tym wypadku z odmienionym rzeczownikiem ogół, oznaczającym zespół przedmiotów, ludzi lub zjawisk, które tworzą pewną całość. W języku polskim wyrażenie to może oznaczać: generalnie, podsumowując, ogólnie, w sumie, ale również: wcale, nic a nic, zupełnie nie, ani trochę.
Zgodnie z obowiązującą w polszczyźnie zasadą, która nakazuje rozłączny zapis dużej większości wyrażeń przyimkowych, również wyrażenie w ogóle należy zawsze zapisywać rozdzielnie, bez względu na to, jaki jest kontekst zdania oraz na to które ze znaczeń w ogóle

Przykłady poprawnej pisowni

I w ogóle jestem już bardzo zmęczona tym projektem.
W ogóle nie mam ochoty wyjeżdżać na ten weekend, najchętniej zostałbym w domu.
Mam wrażenie, że w ogóle Ci na mnie nie zależy – tylko spotykasz się z kumplami lub pracujesz, a na spotkanie ze mną nigdy nie masz czasu.
W sklepie nie było w ogóle żadnych papryk, ani żółtych, ani czerwonych.


Niepoprawna pisownia

wogóle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wogle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wogule

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgl

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wgle

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w ogule

Niepoprawna pisownia