Poprawna pisownia

nie cieszą się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niecieszą się

Niepoprawna pisownia