Poprawna pisownia

pokój

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik pokój poprawnie zapisujemy przez literę ó. Tłumaczy to zasada ortograficzna, która mówi, że głoskę ó zapisujemy wtedy, kiedy wymienia się na o, e, a w wyrazach pokrewnych. W tym przypadku ó wymienia się na o, kiedy zamiast pokój wybierzemy liczbę mnogą: pokoje.
Słowo pokój ma kilka odmiennych znaczeń:
1. to stan, w którym nie są prowadzone działania wojenne, ani nie ma wypowiedzianej wojny pomiędzy dwoma (lub więcej) krajami;
2. nazywa się tak pakt, który kończy wojnę;
3. w religii używa się tego słowa na określenie stanu spokoju emocjonalnego, na przykład w połączeniu wieczny pokój;
4. pokój to pomieszczenie w mieszkaniu lub hotelu, może to być także gabinet.

Przykłady poprawnej pisowni

Spójrz, jak wygląda twój pokój! Może w końcu posprzątasz ten bałagan, bo nie można przejść?
Po trwającej kilka lat wojnie w końcu nastał pokój, a ludność cywilna mogła wrócić do swoich domów.
Wynająłem już dla nas pokój w górach, wystarczy, że się spakujemy i pójdziemy na pociąg.


Niepoprawna pisownia

pokuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokói

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokui

Niepoprawna pisownia