Niepoprawna pisownia

dowiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dowiedz

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo dowiedz występuje w trybie rozkazującym, w drugiej osobie liczby pojedynczej i oznacza, że wskazana osoba powinna zdobyć informacje na jakiś temat. Oznacza poszerzenie wiedzy w jakimś zakresie, które powinno odbyć się samodzielnie.
Dowiedz musi zawsze kończyć się na dz. Słowo to pochodzi od dowiedzieć, dowiadywać, czyli słów, które w swoim temacie posiadają literę d. Większość wyrazów pokrewnych do dowiedz posiada także cząstkę dz, która powinna być zachowana również w trybie rozkazującym. C jest ubezdźwięcznieniem fonetycznym, którego nie należy zapisywać.

Przykłady poprawnej pisowni

Dowiedz się więcej na temat chemii organicznej, zanim spróbujesz przyjść po raz drugi na egzamin.
Zanim rozpoczniesz współpracę z tą firmą, dowiedz się w Internecie, czy ma dobre opinie.
Gdy już będziesz na miejscu, dowiedz się, o której będziesz miał powrotny autobus.