Niepoprawna pisownia

nie chcący

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niechcący

Poprawna pisownia, znaczenie: niechcący oznacza nieumyślne działanie, spowodowane przez losową, przypadkową sytuację lub nieuwagę. Może również odnosić się do człowieka, który nie chce podjąć się jakiegoś działania.
Słowo niechcący należy zawsze zapisywać razem. Partykuła nie łączy się w nim z imiesłowem rzeczownikowym chcący, pochodzącym od czasownika chcieć. Zgodnie z zasadą języka polskiego tego typu imiesłowy z orzeczeniem nie zawsze zapisujemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby ten chłopak potrącił cię niechcący, na pewno by cię przeprosił. Myślę, że zrobił to umyślnie.
Wczoraj w nocy niechcący zerwałam sobie łańcuszek na szyi. Już nigdy więcej nie będę spać w biżuterii.
Mój syn niechcący uderzył się w głowę podczas zajęć sportowych, ale na szczęście nic mu się nie stało.


Niepoprawna pisownia

nie chconcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechconcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niechcądzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niehcący

Niepoprawna pisownia