Poprawna pisownia

trójca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

tróica

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

truica

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trujca

Niepoprawna pisownia