Choć oba poniższe słowa występują w słowniku języka polskiego, a ich brzmienie jest bardzo zbliżone, to oznaczają zupełnie coś innego i nie należy stosować ich wymiennie. Żeby nie popełnić błędu językowego zapoznaj się z opracowaniem tematu przygotowanym przez naszą redakcję, a w razie problemów z pełnym zrozumieniem zagadnienia pamiętaj, że masz możliwość zadania naszej redakcji swoich pytań językowych w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

dasz

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie dasz to czasownik przechodni dokonany dawać, odmieniony w drugiej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym. Czasownik ten oznacza: ofiarować, przekazać lub wręczyć komuś coś, umożliwić coś czy też zezwolić na coś.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli dasz jej napisany już esej, z chęcią poprawi w nim wszystkie błędy ortograficzne i gramatyczne.
Jeśli dasz mi znać kiedy będziesz podjeżdżał, to poczekam na Ciebie przed bramą.
Czy Twoi podopieczni wiedzieli, że na treningu dasz im nieźle popalić?


Poprawna pisownia

darz

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz darz to z kolei odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym, forma czasownika przechodniego darzyć. Jego znaczenie to: czuć coś do kogoś, obdarowywać kogoś czymś, mieć w stosunku do kogoś lub czegoś jakieś uczucie lub przekonanie. Dla przypomnienia, w języku polskim obowiązuje zasada, nakazująca zapis dwuznak rz wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się ono na r. Wyraz ten zatem należy zawsze zapisywać przez rz, ponieważ wymienia się ono na r w słowie dar.

Przykłady poprawnej pisowni

Darz mnie szacunkiem, jestem przecież Twoją matką.
Nie musisz go kochać, ale darz go szacunkiem przez to, co dla Ciebie zrobił.
Darz mnie, proszę, taką miłością już do końca życia.