Niepoprawna pisownia

pobódka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pobudka

Poprawna pisownia, znaczenie: pobudką we współczesnej polszczyźnie nazywamy sygnał wzywający nas do obudzenia się, ale także do działania i bycia w gotowości. Mówimy tak również na poranne przebudzenie się oraz na coś, co skłania nas do działania, jest naszą inspiracją.
Sformułowanie to należy zawsze pisać przez u otwarte. Należy zwrócić uwagę, że pobudka pochodzi od czasownika budzić. Ten z kolei występował w nieco zmienionej formie już w języku starosłowiańskim (jako czasownik budeti). Jako że wszystkie wyrazy obcego pochodzenia należy zapisywać zgodnie z oryginałem, to pisownia powyższego zwrotu przez u nie powinna budzić żadnych wątpliwości.

Przykłady poprawnej pisowni

To będzie mój poranny tydzień, a więc codziennie czeka mnie pobudka o piątej.
Nie możesz aż tyle spać. Pobudka! Zobacz jaki piękny mamy dzień.
Nie znałam jego pobudek, jednak nie były one dla mnie ważne – liczyło się to, że mi pomógł.


Niepoprawna pisownia

pobutka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po budka

Niepoprawna pisownia