Niepoprawna pisownia

ponirz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poniż

Poprawna pisownia