Niepoprawna pisownia

sakfa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sakwa

Poprawna pisownia