Niepoprawna pisownia

kilku sekundowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkusekundowe

Poprawna pisownia, znaczenie: termin kilkusekundowe określa coś, co trwa przez kilka sekund, inaczej: chwilowe, bardzo krótkie.
W języku polskim obowiązuje reguła, mówiąca, iż przedrostki takie jak kilka-, kilko-, kilku- powinny być zawsze zapisywane razem z następującymi po nich członami, stąd jedyną poprawną wersją zapisu omawianego wyrażenia jest pisownia łączna. Uwaga: formalnie słowo pochodzi ze słownika wyrazów obcych.

Przykłady poprawnej pisowni

Ciężko pracował, by powstrzymywać krótkie, kilkusekundowe napady wściekłości.
Głośne, kilkusekundowe sygnały dźwiękowe, wydawane przez przejeżdżający pojazd, zaciekawiły mieszkańców.
Kilkusekundowe nagrania z próby znanego zespołu szybko obiegły cały świat.


Niepoprawna pisownia

kilku-sekundowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkasekundowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka sekundowe

Niepoprawna pisownia