Zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego jedyną formą pisowni wyrażenia na pewno (bez względu na kontekst wypowiedzi) jest pisownia rozdzielna. Co więcej, nie istnieje tu żaden wyjątek, ani sytuacja, w której pisownia łączna byłaby poprawna. Fraza na pewno zbudowana jest z dwóch elementów – przyimka na, a także dawnej prasłowiańskiej formy przymiotnika pewno, która występuje w rodzaju nijakim. Dla porównania analogiczna zasada pisowni rozłącznej dotyczy także innych, zbliżonych wyrażeń, takich jak: na prawo czy na lewo, ale też na okrągło lub na nowo. Inne zaprezentowane niżej z czerwonymi oznaczeniami formy pisowni są więc błędne, a przedstawiamy je jedynie w celu ilustracji najczęściej popełnianych błędów językowych związanych z pisownią tego wyrażenia. Aby zapamiętać jedyną słuszną formę zapisu na pewno zachęcamy Cię do zapoznania się z przykładami użycia w praktyce, które przygotowaliśmy, a jeśli masz jakieś pytania nie bój się zadać je w komentarzu – nasza redakcja aktywnie pomaga rozwiązywać wszystkie zagwozdki językowe!

Poprawna pisownia

na pewno

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rodzaj frazy przysłówkowej i co istotne nie podlega ona odmianie. Znaczenie wyrażenia to bez wątpienia, z całą pewnością, bez cienia wątpliwości. Lista synonimów zawiera na przykład: z pewnością, bez dwóch zdań, na sto procent, niewątpliwie i na bank, a w mowie potocznej również bankowi i na pewniaka. Antonimami (wyrażeniami mającymi znaczenie przeciwstawne) są w tym wypadku: może, chyba, prawdopodobnie i być może.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłem święcie przekonany, iż mogę zaufać Jankowi, ale po numerze, który mi wykręcił wiem, że na pewno nie zaufam mu ponownie.
Na pewno spotkamy się jeszcze nie raz – bywam w tym klubie bardzo często.
Nie wiem czy to na pewno dobry pomysł? Ostatnim razem Twoje inwestycje giełdowe skończyły się bankructwem!
Gdybym to ja prowadził na pewno nie doszłoby do tego wypadku!


Niepoprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na pew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napew no

Niepoprawna pisownia