Poprawna pisownia

hiacynt

Poprawna pisownia, znaczenie: hiacynt to sporadycznie spotykane imię męskie. Jest to również nazwa ozdobnej rośliny doniczkowej o niebieskiej, białych i różowych kwiatach, które gęsto porastają stosunkowo krótką i sztywną łodygę.
Słowo hiacynt pochodzi z łaciny, gdzie brzmiało Hyacinthus (do łaciny przeszło z greki) i odnosiło się do opisanej rośliny. Ze względu na swój łaciński pierwowzór musi być ono zawsze zapisywane przez h, co jest zgodne z zasadą, iż słowa obce należy zapisywać z wykorzystaniem tej spółgłoski i w formie jak najbliższej oryginałowi.

Przykłady poprawnej pisowni

Hiacynt jest jednym z bohaterów mitów greckich, w których występuje jako ukochany Apollina.
Nie chciałbym mieć na imię Hiacynt, gdyż jest ono bardzo rzadko spotykane i brzmi niecodziennie.
Klara posadziła w doniczkach kilka hiacyntów, ponieważ bardzo chciałaby mieć kolorowe kwiaty na parapecie.


Niepoprawna pisownia

chiacynt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hjacynt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hiacynd

Niepoprawna pisownia