Niepoprawna pisownia

zciszam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ściszam

Poprawna pisownia