Choć tak do siebie podobne, obie poniższe formy oznaczają zupełnie coś innego i należ poznać zasady stosowania każdej z nich, aby nie popełnić błędu polegającego na użyciu wyrażenia nie pasującego do kontekstu zdania. Nieocenione w tym będą przygotowane przez nas definicje i przykłady, a gdyby okazały się one niewystarczające zachęcamy do zadawania naszej redakcji pytań w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

nieczuła

Poprawna pisownia, znaczenie: nieczuła to zaprzeczony za pomocą partykuły nie przymiotnik czuła. Określamy nim osobę wrażliwą na punkcie czegoś, silnie na coś wyczuloną. Mówimy tak również na rzeczy, zjawiska i czynności dokonywane z czułością, uczuciem, miłością lub serdecznością. Czułe urządzenia to inaczej takie, które wymagają niewielkiego impulsu do zareagowania, z kolei czułe części ciała są wrażliwe na bodźce zewnętrzne. Przymiotnik nieczuła powinien być zazwyczaj zapisywany razem, w myśl zasady nakazującej łączny zapis partykuły nie z przymiotnikami w stopniu równym.
Wyjątkami od tej reguły są sytuacje, kiedy przymiotnik jest w zdaniu wyraźnie zaprzeczony przez słowo nie i równocześnie w tej samej wypowiedzi zaprezentowana jest dla niego alternatywa – wówczas konstrukcja ta powinna być zapisana rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Była zupełnie nieczuła na błagania młodszej siostry.
Nie podoba mi się ta dziewczyna. Jest nieczuła, zimna i nie ma poczucia humoru.
Nie możesz być taka nieczuła w stosunku do swoich pacjentów. Wykrzesaj z siebie nieco empatii.


Poprawna pisownia

nie czuła

Poprawna pisownia, znaczenie: nie czuła to z kolei zaprzeczony czasownik czuć, odmieniony w czasie przeszłym, w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w rodzaju żeńskim. Czuć oznacza: odbierać wrażenia za pomocą zmysłu węchu lub dotyku, a także odbierać wrażenia psychiczne. W połączeniu z zaimkiem zwrotnym się otrzymujemy czasownik zwrotny czuć się, oznaczający: mieć jakiś nastrój, samopoczucie czy odczucie. Konstrukcja ta powinna być zawsze zapisywana oddzielnie, zgodnie z zasadą, nakazującą rozłączny zapis partykuły nie z osobowymi formami czasowników.

Przykłady poprawnej pisowni

Jego biologiczna matka to nie czuła, ciepła kobieta, którą sobie zawsze wyobrażał, a obojętna i wyrafinowana baba.
Moja dziewczyna to prawdziwa wariatka, a nie czuła i kochana istotka, o której zawsze marzyłem.
Choć wszyscy wokół śmiali się i żartowali, ona nie czuła się szczęśliwa.
Choć był to najważniejszy dzień jej życia, nie czuła radości i podekscytowania, a jedynie znużenie.