To potoczne wyrażenie może być zapisywane na każdy z przedstawionych sposobów. Wynika to z faktu, że dopuszczono (w słownikach) zarówno jego bardziej pedantyczną w zapisie (w te i we w tę), jak również uproszczoną wersję (wtę i wewtę). Należy jednak pamiętać, że w każdym pisanym tekście powinno ono być używane konsekwentnie. Nie jest także wyrażeniem, którego można używać w oficjalnej korespondencji – należy do języka potocznego i może być źle odebrane w oficjalnej sytuacji.
Wyrażenie to oznacza tam i z powrotem.

Poprawna pisownia

w tę i we w tę

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: pisownia rekomendowana, choć wciąż należy ograniczyć jej stosowanie wyłącznie do mowy potocznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Musieliśmy chodzić w tę i we w tę, ponieważ ciągle nie mogliśmy przenieść wszystkich rzeczy.
Chyba pięć razy jechaliśmy w tę i we w tę, aby w końcu przewieźć wszystkie meble.
Czemu ciągle chodzisz w tę i we w tę? Denerwujesz się czymś? Jeśli chcesz, możemy o tym pogadać.


Poprawna pisownia

wtę i wewtę

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: pisownia uproszczona.

Przykłady poprawnej pisowni

Biegasz dzisiaj cały dzień wtę i wewtę, nie sądzisz, że porad już trochę odpocząć?
Pies cały dzień kręcił się wtę i wewtę, co wywołało zaniepokojenie jego właścicieli.
Czy uważasz, źe chodzenie tyle razy wtę i wewtę się opłaca? Lepiej pojechać autem.