Niepoprawna pisownia

w wtorek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

we wtorek

Poprawna pisownia, znaczenie: we wtorek jest określeniem czasu, oznaczającym, iż coś wydarzy się lub już miało miejsce w drugi dzień tygodnia, czyli wtorek.
Termin we wtorek należy zapisywać, używając cząstki we. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli w danym wyrazie występuje kilka spółgłosek obok siebie na jego początku, co może być trudne do wymówienia, należy zawsze używać przyimka we. Słowo wtorek zawiera właśnie taką grupę spółgłoskową.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wiem, co dokładnie wydarzy się we wtorek, ale podejrzewam, że nie będzie to nic dobrego.
Urodziny mojej dziewczyny wypadają we wtorek, ale przyjęcie zamierzamy urządzić w piątek.
We wtorek zawsze chodzę do pracy na popołudniową zmianę, ponieważ rano mam zajęcia na uczelni.


Niepoprawna pisownia

wewtorek

Niepoprawna pisownia