Niepoprawna pisownia

flustracji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

frustracji

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy silne napięcie psychiczne, które zostało wywołane przez brak możliwości do realizowania swojego pragnienia lub potrzeby.
Rzeczownik frustracja wywodzi się od łacińskiego terminu frustratio, oznaczającego rozczarowanie, zawód. Należy pamiętać, że w języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, że wyrazy o pochodzeniu obcym należy zawsze zapisywać zgodnie z pisownią oryginalną. Stąd prawidłowy zapis to frustracja. Pomyłki mogą wynikać z błędnego skojarzenia z innymi wyrazami, w których po spółgłosce f występuje l, na przykład flamaster czy flara.

Przykłady poprawnej pisowni

Słuchał toczącej się za ścianą awantury z narastającą frustracją, aż w końcu wyszedł z mieszkania, trzaskając drzwiami.
Kolejny raz zostałem pominięty kiedy część pracowników dostała podwyżki, nic dziwnego, że czuję frustrację.
Patrząc na szczęśliwe rodziny z dziećmi czuła większą każdego dnia frustrację.


Niepoprawna pisownia

fróstracji

Niepoprawna pisownia