Niepoprawna pisownia

chrabianki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hrabianki

Poprawna pisownia, znaczenie: córki hrabiego.