Niepoprawna pisownia

umnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

u mnie

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to zaliczamy do wyrażeń przyimkowych. Dla przypomnienia, są to połączenia przyimka z inną częścią mowy: rzeczownikiem, zaimkiem, liczebnikiem czy przysłówkiem. Omawiane przez nas określenie składa się z przyimka u oraz zaimka osobowego mnie. We współczesnej polszczyźnie obowiązuje zasada, która nakazuje osobny zapis większości wyrażeń przyimkowych (istnieją od niej nieliczne wyjątki) i ma ona zastosowanie również w przypadku powyższego zwrotu.
U mnie to inaczej – u osoby mówiącej, w jej domu lub mieszkaniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Może dziś będziemy uczyć się w Twoim domu, a jutro spotkamy się u mnie?
Zaproponowałam Marcie, że dopóki nie znajdzie własnego mieszkania, może zatrzymać się u mnie.
Niestety nie mogę Cię przenocować w ten weekend. Będą u mnie rodzice i dwójka rodzeństwa.