Niepoprawna pisownia

chen

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako forma słowa chna (inaczej henna), w praktyce taka forma jest w zasadzie niespotykana w języku polskim.


Poprawna pisownia

hen

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie hen powinno być zawsze zapisywane przez h – próby zapisu przez ch byłyby błędem ortograficznym. Motywuje to obowiązująca w języku polskim reguła, która mówi, że wyrazy obcego pochodzenia (a takim właśnie jest słowo hen) należy zapisywać tak, jak pisane były w oryginale.
Wyrażenie hen przywędrowało do polszczyzny z Czech (nie zaś z Niemiec, co mogą sugerować niektóre źródła), w którym występuje wykrzyknik hyn, używany w odniesieniu do dużej odległości. Hen to przysłówek miejsca, oznaczający inaczej: bardzo daleko. Wyraz ten nie stopniuje się.

Przykłady poprawnej pisowni

Czasem mam ochotę rzucić to wszystko w diabły i wyjechać gdzieś hen daleko.
Hen za górami i za lasami, w dużym zamku, żyła przepiękna księżniczka.
W dzisiejszych czasach wyjazd nawet hen, hen daleko jest możliwy od ręki, jeśli tylko dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi.