Poprawna pisownia

napisanego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na pisanego

Niepoprawna pisownia