Niepoprawna pisownia

nie godni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegodni

Poprawna pisownia