Poprawna pisownia

chuligan

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określa się najczęściej osobę młodą, która jest skłonna do wszczynania awantur, burd oraz bierze udział w bójkach i rozbojach oraz zakłóca porządek publiczny. Inaczej: łobuz, awanturnik, łotrzyk, bandyta.
Jedyną poprawną formą zapisu powyższego rzeczownika jest pisownia przez ch, co uzasadnione jest jego etymologią. Wyraz ten wywodzi się bowiem z rosyjskiego хулигáн (wym. huligan) – w transkrypcji tego słowa na język polski x zostaje zmienione na ch.
Ciekawostka: pomimo iż w polszczyźnie to pisownia przez ch jest poprawna, to w językach Zachodu funkcjonuje termin hooligan. Pochodzi od nazwiska irlandzkiej rodziny złodziejaszków, która zamieszkiwała londyńską ulicę Southwark na przełomie XIX i XX wieku.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mogę w to uwierzyć, jakiś chuligan ukradł mi rower!
Syn mojego sąsiada wyrasta na prawdziwego chuligana, od najmłodszych lat ma problemy z prawem.
Moja babcia zawsze zamyka drzwi na wszystkie zamki z obawy przed chuliganami i złodziejami.


Niepoprawna pisownia

huligan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hóligan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chóligan

Niepoprawna pisownia