Poprawna pisownia

skan

Poprawna pisownia, znaczenie: w języku polskim powinien być wykorzystywany wyraz skan. Jest on spolszczoną i przyjętą powszechnie w słownikach wersją angielskiego określenia scan. Obecnie należy wykorzystywać tylko rodzimą, przyswojoną pisownię.
Skan oznacza czynność skanowania dokumentów lub obrazów, czyli ich przechwytywania do formy cyfrowej z formy papierowej. Oznacza też wykonany w ten sposób plik, który zawiera pobrany obraz lub treść.

Przykłady poprawnej pisowni

Możesz przygotować dla mnie skan tych dokumentów? Tylko zrób to priorytetowo, są mi potrzebne.
Skan na tym nowym urządzeniu trwa zaledwie sekundę lub dwie i ma najwyższą jakość.
Pobrała skan z dysku komputera na pendrive, aby mieć kopię zapasową dokumentów w domu.


Niepoprawna pisownia

scan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcan

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkan

Niepoprawna pisownia