Poprawna pisownia

nająłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najołem

Niepoprawna pisownia