Niepoprawna pisownia

gdzież byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gdzieżbyś

Poprawna pisownia, znaczenie: partykuła retoryczno-pytajna oznaczająca tyle co, czyżby.


Niepoprawna pisownia

gdzieszbyś

Niepoprawna pisownia