Poprawna pisownia

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo należy zapisywać przez ż. Jest to słowo, które można spotkać już w staropolszczyźnie, dlatego jego pisownia została utarta historycznie i wymaga zapamiętania.
oznacza do momentu, w którym coś się stanie. Jest używane jako spójnik pomiędzy dwiema częściami zdania, wskazujący na pozytywny warunek, który musi zostać spełniony. Słowo to łączymy wyłącznie z niezaprzeczonymi czasownikami.

Przykłady poprawnej pisowni

Czekał, skończy się prelekcja, ponieważ chciał osobiście porozmawiać z wykładowcą.
Patrzył na nią tak długo, w końcu podniosła głowę znad książki, skonsternowana natarczywością.
Musisz gotować ryż tak długo, odpowiednio zmięknie, a jednocześnie nie będzie byt kleisty.


Niepoprawna pisownia

asz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

arz

Niepoprawna pisownia