Niepoprawna pisownia

nadente

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadęte

Poprawna pisownia