Poprawna pisownia

cmentarz

Poprawna pisownia, znaczenie: cmentarz to inaczej nekropolia. Jest to specjalnie wyznaczone miejsce, służące do pochówku zmarłych osób lub – coraz częściej – również zwierząt. Cmentarze mogą przynależeć do konkretnej grupy wyznaniowej i kościoła, dawniej były też często tworzone właśnie przy nich. Obecnie powstają cmentarze komunalne, posiadające świecki, miejski zarząd. Mogą być na nich odprawiane ceremonie pogrzebowe świeckie lub w wybranym obrządku.
Cmentarz zawsze należy zapisywać, używając liter en. Taką pisownię możemy uwarunkować zasadą ortograficzną, która mówi, iż zawsze przed zgłoskami zwartymi, jakimi są t oraz d, należy umieścić właśnie en.

Przykłady poprawnej pisowni

Cmentarze żydowskie charakteryzują się specyficznym wyglądem i zazwyczaj są otwierane podczas świąt.
Czasami lubię zwiedzać takie miejsca, jak cmentarz, gdyż mogą wiele powiedzieć o dawnych mieszkańcach miasta.
Z okazji rocznicy śmierci naszej babci poszliśmy na cmentarz, aby postawić na grobie kwiaty oraz znicze.


Niepoprawna pisownia

cmętarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cmentasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cmentaż

Niepoprawna pisownia