Niepoprawna pisownia

nieza dbany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezadbany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie za dbany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zadbany

Niepoprawna pisownia